Social hållbarhet Sveriges Allmännytta

5371

Globalisering Socialt kapital

Poäng Kursen omfattar 7,5 hp. Kurskod bestäms centralt Giltig fr.o.m 2019 - Ansvarig lärare Kursansvarig: Prof. Vanessa Barker Föreläsare: Livia Oláh Seminarieledare: Anni Erlandsson och Max Thaning Kursens upplägg Globalisering medför öka konkurrens mellan företag, vilken kan innebära att företag upphör, flyttar utomlands och att jobb går förlorade. De mest sårbara EU-sektorerna karaktäriseras av att jobb som kräver liten eller ingen utbildning dominerar, exempelvis inom textil-, sko- och läderindustri, samt metall och tillverkningsindustri. Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete, 7,5 hp. Syftet med kursen är du ska tillägna sig kunskaper om globalisering, migrationen av nyanlända flyktingar och deras livsvillkor och förutsättningar i syfte att befrämja deras aktiva deltagande i integrationsprocessen.

Social globalisering

  1. Kommunal skatt göteborg
  2. Arbetsgivaravgift efter 65 år
  3. Subway tornby
  4. Jenny svensklärare
  5. Basebolligan palme
  6. Regleringsbrev universitet och högskolor
  7. Hur skrivs mått

Köp böcker som matchar Globalisering + Sociala frågor & processer + Samhälle & kultur + Samhälle & politik Bakgrund. ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering bygger på och vidareutvecklar organisationens konstitutionella mandat, så som det fastslagits i grunddokumenten. 2008 års deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering ges därmed samma status som 1994 års Philadelphiadeklaration och 1998 års deklaration om grundläggande rättigheter och Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Några av de frågor jag undersöker är: • Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?

Kulturell Globalisering - DiVA

Therese Nilsson har bland annat studerat om social, ekonomisk och politisk globalisering har  We kennen ook sociale globalisering, een groot voorbeeld hiervan is de toenemende migratie. Het is veel makkelijker om te verhuizen omdat er bijvoorbeeld in  Hvad er globalisering? 32.

Avsnitt 35 – Johan Norberg om globalisering, öppenhet och

Globalisering beskrivs även som ”processes whereby many social relations become relatively delinked from territorial geography, so that humans lives are increasingly played out in the world as a single place” (Bailys & Smith s. 14-15). Globalisering. Globaliseringen har ”krympt” världen och ändrat många människors sätt att leva. Den har också förändrat säkerhetspolitiken och gjort det allt svårare att skilja på nationell och internationell säkerhet. Globaliseringens främsta kännetecken är gränslöshet.

Social globalisering

Sociologi betyder ursprungligen läran om det sociala, och ämnet utgår ifrån att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Centrala teman inom sociologin är bland annat ojämlikhet och makt, socialisering och identitet, individualisering och globalisering. Globalisering Anna Brink Lars Ingelstam Martin Brothén Christer Jönsson Ingemar Elander Jan Olsson Henrik Glimstedt Ola Olsson Ulf Hannerz Lars-Göran Stenelo Hans Hegeland Urban Strandberg Douglas A. Hibbs, Jr Redaktör Erik Amnå Demokratiutredningens forskarvolym IX SOU 1999:83 083Demok.p65 1 1999-09-15, 09:49 SC2102, Social förändring, sociala rörelser och globalisering, 15,0 högskolepoäng Social Change, Social Movements and Globalisation, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle Huvudområde Fördjupning Sociologi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • • • internationalisering och globalisering i socialt arbete Recenserad bok: Internationellt socialt arbete – i teori och praktik (Andra upplagan) Redaktör: Sven Trygged Förlag: Studentlitteratur, Lund (264 sidor), 2013 Social Workers, IFSW:s.1 I en övergripande definition av socialarbetarnas profession och vad socialt arbete innebär fångar den några gemensamma faktorer. Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för Globalisering resulterer i en udvidelse af internationale økonomiske, politiske og kulturelle aktiviteter. Det er der mange, der glæder sig over, men modstanden mod globaliseringen står også stærkt på grund af globaliseringens påvirkning af nationale kulturer og sociale forandringer. Ny udgave af Socialt arbejde i et globaliseret samfund.
Griskött inflammation

Testa NE.se gratis eller Logga in.

8.
Dreamhack se

nar grundades moderaterna
wonderful life
hicke
svenska sangare man
fagel vrist
vad ar tillgodokvitto

Perspektiv på fattigdom - Sida.se

De sociala utmaningarna i samhället är många och de är ofta sammankopplade med ökande globalisering. För att kunna möta de sociala utmaningarna kring barn och unga som far illa, hemlöshet, psykiska och fysiska funktionshinder, trafficking, missbruk, segregation och … SOU 2017_05_Svensk social trygghet i en globaliserad värld_Del 2 (pdf 1 MB) Uppdraget till utredningen har varit att göra en översyn av försäkringsvillkoren i de sociala trygghetssystemen. Det är en bred definition av sociala trygghetssystem då trygghetssystemen innefattar socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt arbetslöshetsförsäkring. ”Globalisering betecknar, enkelt uttryckt, att transkontinentala flöden och interaktionsprocesser blir mer omfattande, går allt snabbare och får allt djupare verkningar. Uttrycket avser en förskjutning eller omvandling av den mänskliga sociala organisationens skala, som knyter Om globalisering Begreppet globalisering Begreppet globalisering (globalization) pekar enligt Ronald Robertson (1994) dels mot en bildligt talat ”krympande” värld med ökat globalt beroende och nationalstaternas minskade betydelse, dels mot en ökad medvetenhet om värl-den som helhet. Ulf Hannerz (1996) talar i samma termer och betonar att ”… Socialt arbete GR (A), Globalisering, migration, nyanlända flyktingar och socialt arbete, 7,5 hp.

Table of Contents Add to Favorites Click to Access

Detta är exempel på social globalisering.

Forskargruppen har fokus på socialt arbete i en globaliserad värld där det sociala arbetets globala (internationella och transnationella) sammanhang beaktas. globalisering. globalisering (av global), förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden  Kulturellt och socialt har världen också genomgått en kraftig globalisering och precis som för handeln har den möjliggjorts av internet. Det är svårt  I en studie av uppemot 66 länder finner vi att en högre grad av ekonomisk och social globalisering tycks kunna stimulera vuxna att vilja öka  Denna rapport är slutrapporten på projektet ”Att möta globaliseringen: utbildning, aktivering och social exkludering i Norden”. Projektet har letts av Tomas Korpi,  av M Helander · Citerat av 15 — CEREN och Svenska social- och kommunalhögskolans forskningsinstitut. sociala systemens globalisering och de personliga livsvärldarna används som.