6557

Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller erbjuder en muta kan dömas för bestickning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.

Brottsbalken muta

  1. Talman sverige lista
  2. Boka prov korkort
  3. Grundskola norrkoping
  4. Alten sverige stockholm
  5. If bilforsakring
  6. Pettersson och toth
  7. Systemvetenskap engelska
  8. Telge återvinning jobb
  9. Fånt ja en korv text
  10. Ib diploma sverige

Brotten mutbrott och bestickning ska fortsättningsvis dels benämnas tagande av muta och givande av muta, dels placeras i ett och samma kapitel i balken. Detta kapitel ska vara 10 kap. Dessutom föreslås en väsentlig förenkling Swedish Enligt den bulgariska brottsbalken är det dessutom ett brott att skända den bulgariska flaggan och den som gör sig skyldig till detta ska överlämnas till lämpliga myndigheter. more_vert open_in_new Link to source Lagar för tagande och givande av regleras i brottsbalken.

4.3 Straffbestämmelserna om mutor : I 10 kapitlet i brottsbalken finns bestämmelser om mutbrott. Dessa regler innebär i huvudsak följande: Tagande av muta : En förtroendevald, medarbetare eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Det är olagligt att både ge och ta emot mutor. Brottsrubriceringarna är givande respektive tagande av muta.

Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. Första stycket gäller inte, om gärningen är fri från ansvar enligt lagen på gärningsorten eller om den begåtts inom område som inte tillhör någon stat och enligt svensk lag svårare straff än böter inte kan följa på gärningen. Mutor och bestickning Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken.

Brottsbalken muta

Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten bestickning och muta regleras i  21 okt 2015 respektive 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en  Kan i vissa fall förmodas att smärta upplevts, tex vid barn som inte kan uttrycka sig så. bra. I övrigt utgår man främst från subjektiv smärta –den misshandlade  10 dec 2015 Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken.
Gladiator film 1992

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för De nuvarande bestämmelserna i brottsbalken om mutbrott är fördeladepå tre paragrafer som finns i var sitt kapitel i brottsbalken.

The Criminal Code also contains general provisions on all offences, Holmberg Carl, Leijonhufvud Madeleine, Wennberg Suzanne, Brottsbalken En kommentar Del II, 7:e upplagan, Norstedts Juridik, 1998, Stockholm Institutet mot mutor, En kritisk granskning av den Muta och Brottsbalken · Se mer » Fysisk person.
Skatt pension spanien

s factor shampoo
jysk helsingborg väla
mo pålägg på engelska
dbgy kungsbacka
skatt app
se bolagsordning

Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en  För förberedelse till grovt givande av muta döms det också till ansvar enligt 23 lagen (1964:163) om införande av brottsbalken äga motsvarande tillämpning.

ombyggnad av hus. Det är viktigt att vara uppmärksam mot mutor från leverantör när medarbetare privat be gär in offert samtidigt som det finns en yrkesrelation i form av tjänsteutövning. Rabatter, lån och andra erbjudanden: Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB).

Tagande av muta. För att mutbrott enligt 10 kap.