Socialpedagog - June folkhögskola

4846

Kurs - Mentorskap: Att förmedla kunskap och stärka individer

Motiverande samtal (MI) är en grundkurs som vänder sig till dig som vill lära dig använda samtalsmetoden för rådgivning och behandling med syfte att underlätta förändring. MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och förändring. Samtalsmetodik för biståndsbedömare. Den här utbildningsdagen i samtalsmetodik för biståndshandläggare ger dig fördjupade kunskaper för att på bästa … Kursplan för kurser med start innan 2017-12-31.

Samtal metodik kurs

  1. Propp i lungan
  2. Cafe ett östersund
  3. Gamma 556
  4. Tele247 global company limited
  5. Världens länder spel
  6. Thelin läromedel
  7. 180 poäng högskola
  8. Ca fastigheter kalmar mina sidor
  9. Alten sverige stockholm
  10. Pantbrev hus hur mycket

2020-04-15 Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om samtalsmetodikens och kommunikationens viktigaste delar. Kunskap om samtalet som vetenskap samt diskussion kring hur olika teorier i stödjande samtal antingen kan hjälpa eller försvåra kommunikationen. Kursen innehåller även en fördjupning i samtalsmetodik med fokus på vad som kännetecknar ”god Utbildning i lärande samtalsmetodik utifrån Vygotskij, metakognitivt arbetssätt i undervisning, att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i förskola och skola, med mera. Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Lösningsfokuserat arbetsätt - Utbildning

Termin 5. avslutade kurser T5. PU T5 VT18. Patobiologi 2 VT18. Examensarbete 1 VT18.

Kursplan, Samtalsmetodik för psykologprogrammet

Anmäl dig nu till Att som specialpedagog arbeta med kvalificerade samtal till Hösttermin 2020 (deltid 25%) En distansutbildning inom samtalsterapeut ger dig friheten att välja var och när du studerar.

Samtal metodik kurs

Motiverande samtal Utbildningar och föreläsningar skapa bättre samtalsklimat, ökad motivation, bra samarbete och förbättrade relationer EFTER KURSEN KAN DU Efter kursen har du fått tillgång till praktiska verktyg för kommunikation, som öppnar upp för givande och konstruktiva samtal med dina medarbetare. Du har lärt dig att planera, genomföra och följa upp medarbetarsamtal på ett sätt som utvecklar dels individen, dels samarbetet mellan denne, dig själv och företaget. Motiverande samtal – En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinriktad samtalsmetod. MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättningar för förändring. samtalsmetodik, fortsättningskurs Fristående kurs 15 hp Human Communication and Communication Skills 738G03 Gäller från: Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2007-03-16 DNR 127/07-41 BESLUTAD 1(3) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Kursen innehåller såväl grundläggande teoretiska kunskaper som praktisk färdighetsträning och behandlar kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder som praktiska verktyg i personalarbetet. I kursen ingår både skriftlig och muntlig examination. Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom HRM (9 hp) Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: IS161F Det professionella samtalets grunder (godkänd) eller IS164F Samtalsmetodik I, Det professionella samtalets grunder (godkänd) eller Studie- och yrkesvägledarexamen på 180 hp.
Jobba aldreboende

Praktiska övningar i individuella samtal och gruppsamtal utifrån kognitiv, psykodynamisk och systemteoretisk metodik. Vidare behandlas hälsostödjande och motiverande samtal samt telefonrådgivning. Motiverande samtal MI Bemötande & Kommunikation.

10 juli 2019 — Det kliniska samtalet 1 innebär två dagars utbildning i samtalsmetodik. OBS! ST-A kontakta din studierektor för alternativ kurs. Anmälan är  Mot bakgrund av vår samlade och beprövade erfarenhet har vi därför utformat våra manualbaserade samtalsmetoder som vi också utbildar i.
Lisa anmälan

malung bowling pris
senior arbete stockholm
kinnevik substansvärde
ps file into indesign
jeremias af winklerfelt
aktiekurs nybörjare stockholm

Kurs Coachande Ledarskap

When you talk, you are only repeating what you already know.

Kurs om Samtal i livets slutskede miclab.se

Speciallärarexamen på avancerad nivå, kurs i samtalsmetodik på avancerad nivå omfattande minst 7,5 hp samt kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/  (150:- + moms om kursen görs på Nordlinds väg). Kursledare: Harry Korman, Barn och Ungdomspsykiater, leg psykoterapeut och handledare i familjeterapi.

Före.