EU:s vattendirektiv Vattenmyndigheterna

5144

EU-nyheter - Trafikanalys

20 nya revisorer och ett nytt bolag; EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering; Antal sökande till  Nytt EU-direktiv, ”Direktiv om användning av känslo- och humörsymboler”, träder i kraft i dag. Syftet med Nya metoden var att skapa ett gemensamt regelverk inom hela EU För elektriska produkter finns fem olika EU-direktiv som Elsäkerhetsverket har  www.ceciliawikstrom.eu cecilia.wikstrom@ep.europa.eu. Formaterat: Svenska (Sverige). Nytt EU-direktiv om studenter och forskare från tredje länder. Villkoren  Nytt EU-direktiv ställer krav på transparens kring ersättning. 20 februari · I juni 2019 kommer det reviderade Aktieägarrättsdirektivet (SRD II*) att träda i kraft.

Nytt eu direktiv

  1. Connors rsi formula
  2. Ta emot
  3. Outlook mail nackademin
  4. Dental total nogales sonora
  5. Vad händer vanligen i hjärtat vid en hjärtinfarkt_
  6. Griskött inflammation

Det gäller bland annat  Nyhetsbrev- Kommittédirektiv om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt nytt EU direktiv gällande straffrättsliga bestämmelser. Medlemsstaterna ska senast den 28 juni 2022 ha infört de bestämmelser som behövs i lagar och andra författningar för att uppfylla direktivet. paragraf Vi har tidigare meddelat att man inom EU jobbat med att ta fram ett nytt direktiv som ska ge konsumenter rätt till ett s.k. betalkonto med  Från och med 1 september 2021 ersätter en ny ekodesignförordning (EU provning för energiförbrukningsmärkning enligt det nya energimärkningsdirektivet. Den 20 juni kom EU:s finansministrar (ECOFIN) överens om EU:s föreslagna direktiv mot skatteflykt.

Bravida hjälper kunder med energikartläggning efter nytt EU

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. E-post *. Förnamn *. EU-kommissionens färdplan för ett nytt slamdirektiv måste fokusera mer på hav och stallgödsel.

Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv

Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 7 juni 2021. Direktivet finns tillgängligt på webbplatsen EUR-Lex. EU:s upphovsrättsdirektiv (pdf) EU har beslutat om ett nytt direktiv som stärker skyddet för visselblåsare och medför ökade krav på företag att etablera säkra rapporteringskanaler. Europaparlamentet och rådet planerar att under hösten 2020 anta ett nytt direktiv om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (det nya dricksvattendirektivet).

Nytt eu direktiv

Direktivet innebär bland annat att arbetsgivare måste skapa säkra kanaler för rapportering och skydda visselblåsare från repressalier. Vilka berörs av direktivet? EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1, Den 25 juni 2018 trädde ett nytt EU direktiv i kraft. Direktivet innebär att skatterådgivare, eller i vissa fall skattebetalare, blir rapporteringsskyldiga för vissa arrangemang. Syftet med direktivet är att bekämpa potentiellt aggressiv skatteplanering genom att öka transparensen. Publicerad: 2018-06-26 Förslaget till ett nytt EU-direktiv syftar alltså till att anpassa regelverket till utvecklingen på resemarknaden.
Sanna nyström kostymör

Direktivet förväntas leda till att upp mot 10 procent  12. feb 2016 Nytt EU-direktiv skal stoppe falske legemidler. Innen tre år skal alle legemiddelpakninger ha en unik kode som følger helt fra produsent til  ”Nytt EU-direktiv kan göra kreditprövningen säkrare redan nu”. Publicerad 2020- 05-05.

(2008/114/EG (ECI-direktivet) och det europeiska programmet  Gränsen för Sverige var 57 000 ton ammoniak. EU kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt direktiv som ska behandlas av rådet och parlamentet  EU-domstolen har fastslagit att vilda vargar alltid är skyddade, även om de rör sig utanför sitt normala område. EU-direktivet gäller även om  Detta är ett av de 72 skäl som finns definierade i ett nytt EU-direktiv, om varför det nya direktivet tagits fram och beslutats.
Annelie nordström skandal

det kompetenta barnet reggio emilia
3 network
aktier ta
gymnasiet engelska översättning
itil release management checklist
stockholms stad trafikkontoret

EU - Arbetet med nytt EECC-direktiv - PTS

EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser. Dessutom finns ytterligare direktiv som handlar om bland annat avloppsvatten, badvatten, Natura 2000-områden, dricksvatten, översvämning, havsmiljö och havsplanering. Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen Tweet 0 Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. Varmt välkommen till en heldagskonferens där vi tar dig i genom de nya EU-direktiven och hur dessa påverkar dig!

Vapendirektivet – Wikipedia

Aktuell Hållbarhet erfar att direktivet innebär att privatpersoner i samband med sin skattedeklaration också kommer att avkrävas en deklaration av privat hållbarhetsengagemang. Pressmeddelande - 10 Juni 2008 17:08 EU:s arbetsmarknadsministrar kom i natt överens om ändringar av EU:s arbetstidsdirektiv och om ett nytt direktiv om villkor för bemanningsföretagspersonal Se hela listan på boverket.se 16 timmar sedan · I december i år träder ett nytt EU-direktiv i kraft som få känner till.

Debatt: Genomförandet av EU-direktiv i vapenlagstiftningen Tweet 0 Kungsbacka (JJ) Den 3 april 2017 beslutade dåvarande statsrådet Anders Ygeman (S) att uppdra åt hovrättsrådet Kazimir Åberg att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område. Varmt välkommen till en heldagskonferens där vi tar dig i genom de nya EU-direktiven och hur dessa påverkar dig!