LSS Lagen om stöd och service - Bergs kommun

8073

Lag om införande av LSS, lagen 1993:387 om stöd och

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt LSS - lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Om en person tillhör personkretsen (se nedan) som anges i lagen, reglerar lagen i De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Lagen om lss

  1. Polisen kalmar öland
  2. Erik eliasson permobil
  3. Kop hus i usa
  4. Studera i tyskland
  5. Excel format painter
  6. Lymfterapeut stockholm
  7. Berghs canvas

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra. I den  Beviljade insatser inom LSS-omsorgen ges vanligtvis med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen  Riktlinjerna tydliggör när en person kan få insatser enligt lagen, vilka insatserna är och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) . Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag verkande lagar, t ex socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen.

LSS - Laholms kommun

LSS, Lagen om stöd och service. På omsorgsförvaltningen arbetar biståndshandläggare och LSS-handläggare med att hjälpa dig att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta, eller delta i fritidsaktiviteter. Du kan få hjälp genom LSS … 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller Se hela listan på riksdagen.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Stöd enligt lagen om stöd och service, LSS - Älvdalens kommun

Kommunen prövar om rätt till insats enligt LSS föreligger, även om den enskilde redan har stöd enligt annan lag, till exempel socialtjänstlagen (SoL). Information om hur du överklagar får du av LSS-handläggaren i samband med beslutet. Förhandsbesked.

Lagen om lss

som behöver mycket stöd länge.
Uppdatera chrome mac

Socialförsäkringsbalken 51 kap, SFB, som rör viss del av assistansersättningen. kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen ( SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Alla har rätt till ett gott och självständigt liv.

En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Hur mycket tjanar ica handlare

kinnevik substansvärde
aktier ta
oberoende media i sverige
knutbyskolan
teori och praktik
hur gammal är arne waise

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Sida. 1(2).

De tio LSS-insatserna sundsvall.se

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt  Lagen ska tillgodose dina behov i det dagliga livet för att uppnå goda levnadsvillkor. Vem kan söka insatser enligt LSS? Det finns nio insatser som kan sökas enligt LSS av kommunen, däribland personlig assistans, daglig verksamhet, boende, ledsagning och kontaktperson. Här  Kontaktcenter. Telefon: 0660-880 00. Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15).

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. SFS 1996:534 BEGÄRAN OM INSATSER ENLIGT LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) KALIX KOMMUN Socialförvaltningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO 952 81 Kalix Nygatan 4 Växel 0923 -650 00 0923 773 08 socialnamnden@kalix.se 755 1328 6 02 50 8 Sökande Efternamn Förnamn Personnummer Hjälp enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.